Schattingen

 

Onze ervaring in het vastgoed en als landmeter stelt ons in staat om een correcte waardebepaling op te maken, waarbij we rekening houden met tal van factoren die de waarde van uw vastgoed kunnen beïnvloeden. Lavas kan niet alleen rekenen op beëdigde landmeter-experts, maar is ook VLABEL-erkend om schattingen in het kader van nalatenschappen op te maken. Als professionals staan wij garant voor een kwalitatief schattingsverslag. Hiervoor ondertekenden wij het kwaliteitscharter van de Vlaamse Belastingdienst (ID 006183326432). In het charter worden criteria vastgelegd waaraan een kwalitatieve schatting moet voldoen. Het gaat zowel om criteria rond de beroepsbekwaamheid van de schatter, als om criteria omtrent de inhoud van het schattingsverslag.

Lavas is dan ook de ideale partner voor een correcte schatting. Dit zowel voor verkoop, maar ook bij echtscheidingen, schenkingen, of nalatenschappen.