Verkopen

De aan- of verkoop van uw woning is een zeer belangrijke stap in je leven.  Laat u dan ook professioneel bijstaan! Een BIV-erkende makelaar helpt je niet alleen met je administratie, maar ook met de beste marketing voor uw woning. Daarnaast heeft hij de juridische kennis om deze belangrijke stap tot een goed einde te brengen, naast de ervaring om te bemiddelen tussen koper en verkoper, en zo tot een goede overeenkomst te komen.

Kennismaking

Uiteraard beginnen we met een vrijblijvend persoonlijk gesprek.  Waarom willen jullie verkopen? Wat verwachten jullie van een makelaar? Waarmee kan Lavas u helpen?

Met dit gesprek willen wij u vooral op uw gemak stellen, u professioneel advies geven, uw vragen beantwoorden, en onze dienstverlening even toelichten met onze verschillende formules (basic – standaard – premium). Bij ons betaalt u dan ook geen 3,63% commissie op de verkoopprijs, maar een eerlijk ereloon afhankelijk van de diensten die u noodzakelijk acht voor de verkoop van uw woning.

Schatting

Daarna helpt Lavas u met een correcte waardebepaling van uw woning of grond. Het bepalen van de juiste prijs is dan ook van onschatbare waarde, want zoals u weet, goed begonnen, is half gewonnen. Als landmeterskantoor is Lavas de ideale partner om de juiste prijs te bepalen.

Dossiersamenstelling

Overtuigd van een samenwerking? Dan schieten we onmiddellijk in actie, en maken wij een dossier op met alle wettelijke documenten, zodoende we de koper correct kunnen informeren. U hoeft zich geen zorgen te maken van de administratieve rompslomp.  Lavas regelt alles!

Marketing

Uw woning in de kijker zetten.  Dit begint al met een professionele presentatie van uw woning. Een eerste indruk is namelijk van cruciaal belang.  Daarnaast zorgen we voor uitgebreide publiciteit. Zowel online als offline zorgen wij er voor dat kandidaat-kopers uw woning vinden.

Bezoeken + onderhandelen

Nu de kandidaat-kopers uw woning gevonden hebben, willen ze deze uiteraard bezoeken. Deze bezichtigingen gebeuren altijd met een persoonlijke begeleiding van uw vastgoedmakelaar.  Dankzij zijn ervaring en zijn kennis kan Lavas een antwoord bieden op alle vragen van potentiële kopers van uw woning, en hen zo correct informeren.  Wensen zij daaropvolgend een bod te doen, dan zal uw makelaar u begeleiden tijdens de onderhandelingen, zodoende we tot een overeenkomst kunnen komen tussen koper en verkoper.

Verkoopovereenkomst

Koper gevonden?  Lavas maakt zo snel mogelijk uw onderhandse verkoopovereenkomst, of een wederzijdse aankoop-verkoop-belofte op, en dit in nauwe samenwerking met uw notaris.  Dankzij de juridische kennis van Lavas, en de samenwerking met het CIB, maken wij een sluitende overeenkomst op tussen koper en verkoper, en zetten we de gemaakte afspraken op papier.

Verkocht! Proficiat!

Ook na het opmaken van de verkoopovereenkomst blijven wij de koper en de verkoper begeleiden tot bij het verlijden van de akte, en uiteraard blijven wij ook daarna bereikbaar voor al uw vragen.

En hebben wij toch geen koper gevonden, dan betaalt u uiteraard niets!